هاست لینوکس ایران

آبتین 32MB
 • 32 مگابایت فضا
 • NVMe SSD هارد
 • دیتاسنتر برج میلاد مکان
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • اختصاصی منابع
 • cPanel کنترل پنل
 • ۱ سایت مجزا
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • هفتگی بکاپ یا نسخه پشتیبان
 • PHP v5.6 Up to v7.3 برنامه نویسی
 • صدور گواهینامه امنیت SSL ۲۰۴۸Bit هدیه
آرین 64MB
 • 64 مگابایت فضا
 • NVMe SSD هارد
 • دیتاسنتر برج میلاد مکان
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • اختصاصی منابع
 • cPanel کنترل پنل
 • ۱ سایت مجزا
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • هفتگی بکاپ یا نسخه پشتیبان
 • PHP v5.6 Up to v7.3 برنامه نویسی
 • صدور گواهینامه امنیت SSL ۲۰۴۸Bit هدیه
سامان 128MB
 • 128 مگابایت فضا
 • NVMe SSD هارد
 • دیتاسنتر برج میلاد مکان
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • اختصاصی منابع
 • cPanel کنترل پنل
 • ۱ سایت مجزا
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • هفتگی بکاپ یا نسخه پشتیبان
 • PHP v5.6 Up to v7.3 برنامه نویسی
 • صدور گواهینامه امنیت SSL ۲۰۴۸Bit هدیه
شاهین 256MB
 • 256 مگابایت فضا
 • NVMe SSD هارد
 • دیتاسنتر برج میلاد مکان
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • اختصاصی منابع
 • cPanel کنترل پنل
 • ۱ سایت مجزا
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • هفتگی بکاپ یا نسخه پشتیبان
 • PHP v5.6 Up to v7.3 برنامه نویسی
 • صدور گواهینامه امنیت SSL ۲۰۴۸Bit هدیه
جاوید 512MB
 • 512 مگابایت فضا
 • NVMe SSD هارد
 • دیتاسنتر برج میلاد مکان
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • اختصاصی منابع
 • cPanel کنترل پنل
 • ۱ سایت مجزا
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • هفتگی بکاپ یا نسخه پشتیبان
 • PHP v5.6 Up to v7.3 برنامه نویسی
 • صدور گواهینامه امنیت SSL ۲۰۴۸Bit هدیه
خورشید 1024MB
 • 1024 مگابایت فضا
 • NVMe SSD هارد
 • دیتاسنتر برج میلاد مکان
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • اختصاصی منابع
 • cPanel کنترل پنل
 • ۱ سایت مجزا
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • هفتگی بکاپ یا نسخه پشتیبان
 • PHP v5.6 Up to v7.3 برنامه نویسی
 • صدور گواهینامه امنیت SSL ۲۰۴۸Bit هدیه
آویژه 2048MB
 • 2048 مگابایت فضا
 • NVMe SSD هارد
 • دیتاسنتر برج میلاد مکان
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • اختصاصی منابع
 • cPanel کنترل پنل
 • ۱ سایت مجزا
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • هفتگی بکاپ یا نسخه پشتیبان
 • PHP v5.6 Up to v7.3 برنامه نویسی
 • صدور گواهینامه امنیت SSL ۲۰۴۸Bit هدیه
آرش 3072MB
 • 3072 مگابایت فضا
 • NVMe SSD هارد
 • دیتاسنتر برج میلاد مکان
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • اختصاصی منابع
 • cPanel کنترل پنل
 • ۱ سایت مجزا
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • هفتگی بکاپ یا نسخه پشتیبان
 • PHP v5.6 Up to v7.3 برنامه نویسی
 • صدور گواهینامه امنیت SSL ۲۰۴۸Bit هدیه